I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. petkotnik(C) ↔ kvadrat(C)
2. majhen(B) ⊻ trikotnik(B)
3. ¬petkotnik(B) ∧ ¬siv(A)
4. petkotnik(A) → siv(C)
5. ¬(bel(D) ⊻ velik(B))
6. ¬(¬bel(B) ⊻ bel(A))
7. ¬(¬velik(B) → trikotnik(A))
8. ¬(petkotnik(D) → petkotnik(B))
9. ∃x bel(x)
10. ∀x(¬bel(x))
11. ¬(∃x srednje velikosti(x))
12. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(petkotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬majhen(x) ∨ siv(y))
19. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∧ velik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ siv(y))
21. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∨ srednje velikosti(y))
22. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∧ bel(y))
23. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ petkotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬velik(y))

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)