I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬bel(C) ⊻ ¬petkotnik(D)
2. ¬kvadrat(D) ⊻ ¬kvadrat(C)
3. ¬siv(A) ⊻ ¬bel(B)
4. bel(B) → ¬velik(C)
5. ¬(¬kvadrat(C) → ¬kvadrat(A))
6. ¬(¬siv(B) → ¬srednje velikosti(D))
7. ¬(majhen(B) → kvadrat(A))
8. ¬(¬kvadrat(C) ∧ velik(B))
9. ∃x trikotnik(x)
10. ∃x(¬velik(x))
11. ¬(∃x velik(x))
12. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬kvadrat(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ petkotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∨ trikotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∧ ¬siv(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ kvadrat(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ majhen(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ ¬siv(y))
24. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∨ ¬kvadrat(y))

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)