I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬petkotnik(C) → majhen(D)
2. ¬siv(B) ∧ ¬bel(D)
3. ¬trikotnik(D) ⊻ velik(A)
4. ¬siv(C) ↔ ¬siv(B)
5. ¬(¬velik(D) ⊻ ¬srednje velikosti(D))
6. ¬(¬srednje velikosti(C) ∧ ¬bel(C))
7. ¬(¬trikotnik(C) ∨ petkotnik(C))
8. ¬(trikotnik(B) ∧ majhen(A))
9. ∃x bel(x)
10. ∀x petkotnik(x)
11. ∀x bel(x)
12. ∀x bel(x)
13. ∃x(¬petkotnik(x))
14. ∃x(¬bel(x))
15. ∀x(¬kvadrat(x))
16. ∀x(¬srednje velikosti(x))
17. ¬(∀x bel(x))
18. ¬(∀x trikotnik(x))
19. ¬(∃x(¬trikotnik(x)))
20. ¬(∀x(¬kvadrat(x)))

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)