I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬bel(A) → kvadrat(D)
2. velik(A) → ¬trikotnik(A)
3. ¬bel(D) ⊻ velik(C)
4. ¬srednje velikosti(D) ∨ trikotnik(A)
5. ¬(petkotnik(D) ↔ ¬bel(C))
6. ¬(bel(D) → ¬srednje velikosti(A))
7. ¬(¬kvadrat(C) ∧ ¬bel(D))
8. ¬(kvadrat(C) ↔ ¬srednje velikosti(D))
9. ∀x petkotnik(x)
10. ∃x majhen(x)
11. ∀x petkotnik(x)
12. ∀x majhen(x)
13. ∀x(¬majhen(x))
14. ∃x(¬srednje velikosti(x))
15. ∀x(¬petkotnik(x))
16. ∀x(¬siv(x))
17. ¬(∀x bel(x))
18. ¬(∀x srednje velikosti(x))
19. ¬(∀x(¬siv(x)))
20. ¬(∃x(¬velik(x)))

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)