I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬kvadrat(B) ↔ velik(B)
2. kvadrat(D) ↔ ¬petkotnik(D)
3. velik(A) ↔ ¬bel(A)
4. ¬trikotnik(D) → trikotnik(B)
5. ¬(majhen(D) ∨ siv(B))
6. ¬(velik(C) ⊻ siv(C))
7. ¬(¬majhen(C) ∨ ¬kvadrat(C))
8. ¬(¬majhen(C) ↔ ¬majhen(A))
9. ∀x majhen(x)
10. ∀x bel(x)
11. ∃x trikotnik(x)
12. ∃x trikotnik(x)
13. ∃x(¬kvadrat(x))
14. ∀x(¬kvadrat(x))
15. ∃x(¬petkotnik(x))
16. ∃x(¬bel(x))
17. ¬(∀x bel(x))
18. ¬(∀x petkotnik(x))
19. ¬(∀x(¬majhen(x)))
20. ¬(∃x(¬siv(x)))

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)