I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬kvadrat(A) ∨ velik(D)
2. bel(A) ⊻ bel(D)
3. petkotnik(B) → ¬siv(C)
4. bel(D) ∧ ¬srednje velikosti(D)
5. ¬(¬petkotnik(C) ∨ petkotnik(A))
6. ¬(petkotnik(C) ↔ ¬siv(A))
7. ¬(siv(B) ⊻ petkotnik(D))
8. ¬(trikotnik(A) ∧ ¬srednje velikosti(C))
9. ∀x velik(x)
10. ∀x petkotnik(x)
11. ∃x bel(x)
12. ∃x majhen(x)
13. ∀x(¬petkotnik(x))
14. ∃x(¬petkotnik(x))
15. ∃x(¬majhen(x))
16. ∀x(¬srednje velikosti(x))
17. ¬(∀x velik(x))
18. ¬(∃x majhen(x))
19. ¬(∃x(¬velik(x)))
20. ¬(∃x(¬bel(x)))

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)