I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. srednje velikosti(A) → petkotnik(B)
2. ¬trikotnik(C) ∨ petkotnik(B)
3. bel(C) → ¬siv(D)
4. kvadrat(A) ∨ majhen(B)
5. ¬(¬petkotnik(D) → siv(C))
6. ¬(siv(B) ↔ ¬srednje velikosti(D))
7. ¬(siv(C) ⊻ ¬velik(C))
8. ¬(¬bel(A) ↔ velik(C))
9. ∃x majhen(x)
10. ∀x majhen(x)
11. ∀x srednje velikosti(x)
12. ∃x kvadrat(x)
13. ∃x(¬kvadrat(x))
14. ∀x(¬kvadrat(x))
15. ∃x(¬trikotnik(x))
16. ∀x(¬petkotnik(x))
17. ¬(∀x trikotnik(x))
18. ¬(∀x trikotnik(x))
19. ¬(∃x(¬srednje velikosti(x)))
20. ¬(∃x(¬kvadrat(x)))

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)