I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. siv(D) ∧ ¬velik(A)
2. trikotnik(D) ∧ ¬petkotnik(C)
3. majhen(C) ∧ ¬bel(B)
4. ¬majhen(C) ∨ siv(A)
5. ¬(srednje velikosti(B) ∨ kvadrat(A))
6. ¬(¬trikotnik(D) → ¬majhen(D))
7. ¬(majhen(A) ∨ ¬srednje velikosti(B))
8. ¬(bel(B) → ¬bel(C))
9. ∃x srednje velikosti(x)
10. ∀x petkotnik(x)
11. ∀x velik(x)
12. ∃x majhen(x)
13. ∃x(¬bel(x))
14. ∃x(¬trikotnik(x))
15. ∀x(¬srednje velikosti(x))
16. ∃x(¬majhen(x))
17. ¬(∃x srednje velikosti(x))
18. ¬(∃x petkotnik(x))
19. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
20. ¬(∀x(¬kvadrat(x)))

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)