I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬petkotnik(C) ∧ ¬siv(B)
2. kvadrat(A) ∧ ¬trikotnik(B)
3. velik(A) ∨ srednje velikosti(B)
4. ¬trikotnik(D) → ¬majhen(A)
5. ¬(¬bel(B) ∨ srednje velikosti(A))
6. ¬(majhen(C) ↔ ¬kvadrat(B))
7. ¬(kvadrat(C) ∨ ¬velik(B))
8. ¬(¬majhen(D) ∧ ¬petkotnik(B))
9. ∀x petkotnik(x)
10. ∀x bel(x)
11. ∃x trikotnik(x)
12. ∃x trikotnik(x)
13. ∃x(¬siv(x))
14. ∀x(¬trikotnik(x))
15. ∀x(¬kvadrat(x))
16. ∃x(¬majhen(x))
17. ¬(∀x trikotnik(x))
18. ¬(∃x kvadrat(x))
19. ¬(∀x(¬velik(x)))
20. ¬(∃x(¬kvadrat(x)))

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)