I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. trikotnik(A) → ¬srednje velikosti(B)
2. petkotnik(B) ↔ petkotnik(B)
3. ¬velik(D) → petkotnik(A)
4. ¬srednje velikosti(D) ∨ ¬bel(A)
5. ¬(¬bel(C) ⊻ ¬petkotnik(A))
6. ¬(¬kvadrat(A) ∨ ¬trikotnik(C))
7. ¬(¬kvadrat(D) ∧ ¬bel(D))
8. ¬(¬kvadrat(C) ↔ trikotnik(A))
9. ∀x bel(x)
10. ∃x kvadrat(x)
11. ∀x majhen(x)
12. ∃x siv(x)
13. ∃x(¬siv(x))
14. ∃x(¬velik(x))
15. ∃x(¬trikotnik(x))
16. ∀x(¬petkotnik(x))
17. ¬(∀x petkotnik(x))
18. ¬(∃x majhen(x))
19. ¬(∀x(¬trikotnik(x)))
20. ¬(∃x(¬bel(x)))

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)