I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. kvadrat(D) ⊻ bel(D)
2. ¬bel(A) ↔ bel(A)
3. ¬trikotnik(B) → ¬trikotnik(C)
4. ¬petkotnik(C) ↔ ¬srednje velikosti(D)
5. ¬(siv(C) ∧ trikotnik(B))
6. ¬(¬siv(C) → srednje velikosti(D))
7. ¬(¬majhen(D) ∨ siv(A))
8. ¬(siv(D) ⊻ trikotnik(C))
9. ∃x bel(x)
10. ∀x kvadrat(x)
11. ∃x majhen(x)
12. ∃x majhen(x)
13. ∃x(¬bel(x))
14. ∃x(¬siv(x))
15. ∃x(¬srednje velikosti(x))
16. ∃x(¬bel(x))
17. ¬(∀x majhen(x))
18. ¬(∃x velik(x))
19. ¬(∃x(¬bel(x)))
20. ¬(∃x(¬siv(x)))

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)