I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬bel(D) ↔ ¬bel(A)
2. ¬majhen(B) ⊻ ¬majhen(C)
3. srednje velikosti(B) ∧ ¬bel(A)
4. ¬trikotnik(C) ∨ ¬bel(B)
5. ¬(petkotnik(B) ∧ ¬kvadrat(B))
6. ¬(trikotnik(B) ↔ kvadrat(A))
7. ¬(kvadrat(C) ∨ ¬trikotnik(A))
8. ¬(¬velik(C) → majhen(A))
9. ∃x kvadrat(x)
10. ∀x kvadrat(x)
11. ∃x bel(x)
12. ∃x petkotnik(x)
13. ∃x(¬kvadrat(x))
14. ∀x(¬siv(x))
15. ∃x(¬kvadrat(x))
16. ∃x(¬siv(x))
17. ¬(∃x majhen(x))
18. ¬(∀x velik(x))
19. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
20. ¬(∃x(¬majhen(x)))

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)