I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. petkotnik(B) ∧ siv(A)
2. ¬petkotnik(B) → ¬bel(A)
3. srednje velikosti(B) ∨ kvadrat(A)
4. siv(B) ∨ bel(B)
5. ¬(siv(B) ∧ velik(C))
6. ¬(¬petkotnik(B) → ¬siv(C))
7. ¬(majhen(D) ⊻ ¬petkotnik(C))
8. ¬(velik(C) ↔ ¬trikotnik(B))
9. ∃x velik(x)
10. ∀x trikotnik(x)
11. ∀x petkotnik(x)
12. ∃x petkotnik(x)
13. ∃x(¬srednje velikosti(x))
14. ∃x(¬siv(x))
15. ∃x(¬majhen(x))
16. ∀x(¬srednje velikosti(x))
17. ¬(∃x majhen(x))
18. ¬(∀x srednje velikosti(x))
19. ¬(∃x(¬majhen(x)))
20. ¬(∃x(¬kvadrat(x)))

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)