I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. srednje velikosti(A) → ¬velik(B)
2. velik(D) → ¬srednje velikosti(B)
3. ¬siv(A) ∨ trikotnik(D)
4. trikotnik(C) ∧ bel(A)
5. ¬(¬bel(B) ↔ ¬majhen(B))
6. ¬(velik(D) → ¬trikotnik(A))
7. ¬(¬siv(C) ↔ majhen(D))
8. ¬(¬trikotnik(B) ⊻ majhen(A))
9. ∀x majhen(x)
10. ∃x trikotnik(x)
11. ∃x siv(x)
12. ∀x kvadrat(x)
13. ∃x(¬bel(x))
14. ∀x(¬srednje velikosti(x))
15. ∃x(¬velik(x))
16. ∀x(¬bel(x))
17. ¬(∃x siv(x))
18. ¬(∃x kvadrat(x))
19. ¬(∃x(¬velik(x)))
20. ¬(∀x(¬bel(x)))

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)