I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. trikotnik(B) ⊻ siv(C)
2. majhen(B) ∨ ¬velik(C)
3. ¬trikotnik(D) ↔ kvadrat(C)
4. siv(B) ⊻ ¬bel(D)
5. ¬(¬siv(C) ∨ trikotnik(B))
6. ¬(¬velik(B) ⊻ srednje velikosti(A))
7. ¬(kvadrat(C) → siv(B))
8. ¬(¬trikotnik(D) ↔ ¬majhen(A))
9. ∀x majhen(x)
10. ∀x majhen(x)
11. ∀x trikotnik(x)
12. ∃x trikotnik(x)
13. ∃x(¬velik(x))
14. ∀x(¬bel(x))
15. ∀x(¬bel(x))
16. ∀x(¬bel(x))
17. ¬(∀x srednje velikosti(x))
18. ¬(∀x kvadrat(x))
19. ¬(∀x(¬siv(x)))
20. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)