I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬srednje velikosti(A) ∨ bel(C)
2. kvadrat(B) ∧ petkotnik(B)
3. ¬majhen(B) ∨ ¬trikotnik(D)
4. kvadrat(D) ↔ ¬velik(C)
5. ¬(¬petkotnik(C) ∧ bel(A))
6. ¬(¬majhen(D) ∧ ¬petkotnik(C))
7. ¬(velik(D) ⊻ srednje velikosti(D))
8. ¬(srednje velikosti(B) ∨ kvadrat(B))
9. ∃x kvadrat(x)
10. ∀x kvadrat(x)
11. ∃x trikotnik(x)
12. ∀x bel(x)
13. ∃x(¬majhen(x))
14. ∃x(¬kvadrat(x))
15. ∃x(¬velik(x))
16. ∀x(¬petkotnik(x))
17. ¬(∃x majhen(x))
18. ¬(∀x bel(x))
19. ¬(∃x(¬petkotnik(x)))
20. ¬(∀x(¬bel(x)))

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)