I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬kvadrat(C) ↔ ¬siv(A)
2. bel(C) ↔ siv(C)
3. ¬srednje velikosti(D) → kvadrat(B)
4. ¬petkotnik(D) → ¬srednje velikosti(C)
5. ¬(¬velik(C) ⊻ kvadrat(D))
6. ¬(srednje velikosti(C) ∨ petkotnik(A))
7. ¬(majhen(D) ∨ ¬velik(A))
8. ¬(petkotnik(B) ↔ trikotnik(D))
9. ∀x siv(x)
10. ∃x majhen(x)
11. ∃x siv(x)
12. ∀x petkotnik(x)
13. ∀x(¬petkotnik(x))
14. ∀x(¬petkotnik(x))
15. ∀x(¬trikotnik(x))
16. ∃x(¬bel(x))
17. ¬(∀x velik(x))
18. ¬(∃x velik(x))
19. ¬(∃x(¬srednje velikosti(x)))
20. ¬(∀x(¬srednje velikosti(x)))

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)