I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬bel(D) → ¬kvadrat(D)
2. ¬majhen(C) ↔ siv(C)
3. siv(C) ↔ ¬majhen(D)
4. petkotnik(A) ∨ ¬kvadrat(D)
5. ¬(kvadrat(D) ↔ trikotnik(C))
6. ¬(¬petkotnik(D) → ¬kvadrat(A))
7. ¬(¬velik(C) → ¬petkotnik(B))
8. ¬(srednje velikosti(D) ∨ ¬majhen(A))
9. ∀x srednje velikosti(x)
10. ∀x majhen(x)
11. ∃x srednje velikosti(x)
12. ∀x srednje velikosti(x)
13. ∃x(¬bel(x))
14. ∃x(¬trikotnik(x))
15. ∃x(¬kvadrat(x))
16. ∃x(¬majhen(x))
17. ¬(∀x petkotnik(x))
18. ¬(∃x velik(x))
19. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
20. ¬(∃x(¬petkotnik(x)))

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)