I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. bel(A) ∧ ¬kvadrat(B)
2. velik(A) ⊻ bel(C)
3. ¬bel(B) ∧ ¬kvadrat(B)
4. velik(A) → ¬velik(A)
5. ¬(siv(C) ⊻ ¬siv(B))
6. ¬(¬bel(A) ↔ velik(B))
7. ¬(majhen(C) → ¬majhen(D))
8. ¬(velik(B) ∨ srednje velikosti(C))
9. ∃x majhen(x)
10. ∀x petkotnik(x)
11. ∀x velik(x)
12. ∀x bel(x)
13. ∃x(¬siv(x))
14. ∀x(¬velik(x))
15. ∃x(¬velik(x))
16. ∀x(¬majhen(x))
17. ¬(∀x petkotnik(x))
18. ¬(∀x trikotnik(x))
19. ¬(∃x(¬trikotnik(x)))
20. ¬(∃x(¬bel(x)))

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)