I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. srednje velikosti(D) ⊻ siv(B)
2. srednje velikosti(A) ∧ ¬velik(D)
3. velik(C) ∧ petkotnik(A)
4. ¬majhen(D) ∧ srednje velikosti(C)
5. ¬(¬siv(C) → ¬velik(A))
6. ¬(siv(D) → trikotnik(D))
7. ¬(majhen(A) ↔ siv(B))
8. ¬(¬trikotnik(B) ∧ kvadrat(A))
9. ∀x srednje velikosti(x)
10. ∀x velik(x)
11. ∃x srednje velikosti(x)
12. ∃x velik(x)
13. ∀x(¬trikotnik(x))
14. ∃x(¬trikotnik(x))
15. ∃x(¬kvadrat(x))
16. ∃x(¬majhen(x))
17. ¬(∃x srednje velikosti(x))
18. ¬(∀x bel(x))
19. ¬(∃x(¬srednje velikosti(x)))
20. ¬(∀x(¬srednje velikosti(x)))

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)