I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬petkotnik(C) ∨ ¬bel(C)
2. trikotnik(C) → velik(B)
3. ¬bel(C) ↔ ¬trikotnik(B)
4. kvadrat(A) ↔ kvadrat(D)
5. ¬(¬srednje velikosti(B) ↔ ¬majhen(C))
6. ¬(trikotnik(A) ∧ ¬srednje velikosti(D))
7. ¬(petkotnik(A) ⊻ kvadrat(C))
8. ¬(¬siv(D) ⊻ siv(D))
9. ∃x siv(x)
10. ∃x kvadrat(x)
11. ∃x trikotnik(x)
12. ∀x srednje velikosti(x)
13. ∀x(¬srednje velikosti(x))
14. ∃x(¬majhen(x))
15. ∀x(¬trikotnik(x))
16. ∃x(¬majhen(x))
17. ¬(∃x majhen(x))
18. ¬(∃x trikotnik(x))
19. ¬(∀x(¬kvadrat(x)))
20. ¬(∀x(¬kvadrat(x)))

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)