I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test B

1. ¬kvadrat(B) ↔ petkotnik(B)
2. petkotnik(C) ∨ ¬kvadrat(A)
3. srednje velikosti(B) → ¬petkotnik(C)
4. ¬bel(D) ∧ majhen(C)
5. ¬(¬srednje velikosti(D) ⊻ majhen(B))
6. ¬(kvadrat(D) ∧ srednje velikosti(A))
7. ¬(srednje velikosti(C) ↔ ¬velik(A))
8. ¬(¬siv(A) ↔ bel(D))
9. ∃x majhen(x)
10. ∃x bel(x)
11. ∃x trikotnik(x)
12. ∃x bel(x)
13. ∀x(¬srednje velikosti(x))
14. ∃x(¬trikotnik(x))
15. ∃x(¬petkotnik(x))
16. ∃x(¬siv(x))
17. ¬(∀x siv(x))
18. ¬(∀x kvadrat(x))
19. ¬(∃x(¬majhen(x)))
20. ¬(∀x(¬majhen(x)))

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)