I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬majhen(B) ∧ ¬velik(C)
2. velik(A) ∧ siv(D)
3. kvadrat(C) ∧ trikotnik(B)
4. ¬bel(D) ∧ trikotnik(B)
5. kvadrat(D) → ¬srednje velikosti(B)
6. ¬petkotnik(B) ∧ trikotnik(D)
7. bel(D) ∨ ¬petkotnik(D)
8. petkotnik(B) ⊻ ¬bel(B)
9. ¬bel(B) ↔ kvadrat(A)
10. kvadrat(C) → ¬trikotnik(C)
11. ¬(¬kvadrat(D) → ¬petkotnik(A))
12. ¬(¬majhen(A) ∨ ¬srednje velikosti(A))
13. ¬(kvadrat(B) ⊻ majhen(B))
14. ¬(¬bel(A) → ¬kvadrat(C))
15. ¬(¬velik(C) ⊻ trikotnik(D))
16. ¬(¬srednje velikosti(D) ∨ ¬siv(D))
17. ¬(¬majhen(B) ↔ siv(A))
18. ¬(¬petkotnik(B) → ¬siv(C))
19. ¬(¬kvadrat(A) ∨ ¬siv(A))
20. ¬(kvadrat(C) ∧ trikotnik(A))

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)