I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. trikotnik(A) ⊻ ¬bel(C)
2. siv(D) → ¬srednje velikosti(B)
3. ¬kvadrat(B) ∨ ¬velik(A)
4. siv(D) ∨ ¬majhen(D)
5. ¬srednje velikosti(B) ∨ ¬petkotnik(A)
6. ¬siv(D) → srednje velikosti(C)
7. ¬srednje velikosti(D) ↔ ¬srednje velikosti(A)
8. petkotnik(B) ∧ bel(D)
9. ¬srednje velikosti(C) ∨ trikotnik(A)
10. trikotnik(A) ∨ siv(C)
11. ¬(¬siv(D) ∨ srednje velikosti(B))
12. ¬(¬velik(C) → ¬majhen(C))
13. ¬(srednje velikosti(B) ⊻ ¬petkotnik(C))
14. ¬(¬majhen(D) ↔ majhen(D))
15. ¬(majhen(C) ↔ ¬trikotnik(C))
16. ¬(¬bel(D) ↔ ¬trikotnik(B))
17. ¬(¬srednje velikosti(C) ↔ majhen(B))
18. ¬(¬kvadrat(C) ⊻ srednje velikosti(C))
19. ¬(kvadrat(D) ∨ ¬kvadrat(B))
20. ¬(majhen(B) → siv(D))

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)