I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. bel(C) ⊻ ¬petkotnik(C)
2. ¬velik(A) ⊻ trikotnik(D)
3. ¬majhen(C) ∧ petkotnik(A)
4. ¬velik(D) ↔ ¬majhen(D)
5. ¬siv(A) ⊻ siv(C)
6. trikotnik(D) ↔ ¬petkotnik(B)
7. siv(D) ∨ siv(B)
8. ¬trikotnik(B) ↔ bel(D)
9. velik(D) ∨ ¬kvadrat(A)
10. majhen(A) → ¬kvadrat(D)
11. ¬(¬majhen(D) ∧ bel(A))
12. ¬(petkotnik(A) ∨ trikotnik(B))
13. ¬(srednje velikosti(A) ↔ ¬bel(B))
14. ¬(srednje velikosti(C) ↔ kvadrat(B))
15. ¬(petkotnik(B) ∧ bel(D))
16. ¬(¬velik(A) ↔ ¬bel(D))
17. ¬(trikotnik(A) ∧ majhen(D))
18. ¬(¬petkotnik(D) ↔ siv(C))
19. ¬(petkotnik(D) ⊻ ¬velik(C))
20. ¬(bel(A) ∨ majhen(D))

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)