I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬velik(B) ⊻ ¬siv(B)
2. kvadrat(B) ⊻ ¬siv(A)
3. ¬petkotnik(B) ∨ siv(C)
4. bel(B) ↔ ¬velik(B)
5. petkotnik(C) → velik(C)
6. bel(B) ↔ ¬siv(C)
7. ¬kvadrat(B) ∨ petkotnik(B)
8. bel(B) ∧ ¬kvadrat(A)
9. ¬majhen(D) ∧ kvadrat(B)
10. ¬velik(B) → ¬srednje velikosti(D)
11. ¬(¬trikotnik(A) ∧ ¬majhen(D))
12. ¬(¬siv(A) ⊻ ¬bel(A))
13. ¬(srednje velikosti(B) ⊻ siv(D))
14. ¬(majhen(D) ∧ siv(A))
15. ¬(velik(D) ∨ bel(B))
16. ¬(¬bel(C) ∧ majhen(C))
17. ¬(¬siv(A) ∧ ¬petkotnik(A))
18. ¬(srednje velikosti(C) → siv(B))
19. ¬(¬petkotnik(B) → ¬srednje velikosti(A))
20. ¬(¬siv(C) ↔ ¬velik(C))

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)