I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. trikotnik(B) ⊻ petkotnik(B)
2. ¬trikotnik(C) ∧ ¬majhen(C)
3. ¬kvadrat(A) ∧ majhen(D)
4. ¬velik(D) ∨ ¬trikotnik(D)
5. kvadrat(B) ∧ ¬siv(B)
6. ¬petkotnik(C) ↔ siv(D)
7. ¬velik(D) → petkotnik(C)
8. ¬trikotnik(A) ↔ ¬petkotnik(A)
9. ¬bel(A) → ¬petkotnik(C)
10. petkotnik(D) ⊻ kvadrat(A)
11. ¬(¬majhen(B) ∨ ¬kvadrat(D))
12. ¬(srednje velikosti(D) → velik(D))
13. ¬(majhen(A) → trikotnik(B))
14. ¬(¬petkotnik(A) ⊻ siv(C))
15. ¬(¬bel(C) ↔ siv(C))
16. ¬(¬srednje velikosti(C) ∨ ¬majhen(B))
17. ¬(¬petkotnik(D) ∨ velik(D))
18. ¬(trikotnik(C) → bel(B))
19. ¬(¬siv(D) → ¬siv(D))
20. ¬(¬srednje velikosti(B) ∨ ¬bel(B))

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)