I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. trikotnik(D) ∧ ¬srednje velikosti(A)
2. ¬bel(A) ∧ ¬majhen(C)
3. ¬velik(A) ⊻ bel(A)
4. ¬trikotnik(A) → ¬velik(A)
5. ¬velik(A) ∧ srednje velikosti(C)
6. kvadrat(B) ∧ ¬velik(B)
7. ¬bel(C) ↔ ¬trikotnik(C)
8. kvadrat(A) ↔ srednje velikosti(A)
9. ¬srednje velikosti(D) ∨ ¬kvadrat(A)
10. ¬trikotnik(C) ↔ siv(C)
11. ¬(velik(B) ∧ kvadrat(A))
12. ¬(siv(C) ∨ ¬velik(A))
13. ¬(trikotnik(D) ∧ ¬kvadrat(A))
14. ¬(¬petkotnik(C) ⊻ srednje velikosti(D))
15. ¬(¬bel(A) ∨ ¬petkotnik(D))
16. ¬(siv(A) ↔ kvadrat(A))
17. ¬(bel(B) ⊻ srednje velikosti(B))
18. ¬(¬kvadrat(A) ↔ ¬srednje velikosti(D))
19. ¬(kvadrat(A) ⊻ ¬majhen(A))
20. ¬(¬velik(B) ⊻ trikotnik(A))

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)