I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬trikotnik(C) ∧ velik(D)
2. petkotnik(B) ∧ siv(D)
3. ¬bel(D) ⊻ ¬bel(C)
4. srednje velikosti(D) ∧ ¬trikotnik(C)
5. ¬kvadrat(D) → ¬velik(B)
6. ¬trikotnik(B) → trikotnik(A)
7. ¬siv(A) ⊻ ¬siv(B)
8. ¬siv(C) ∧ ¬majhen(D)
9. ¬kvadrat(C) ⊻ siv(D)
10. majhen(D) ↔ ¬srednje velikosti(B)
11. ¬(velik(A) ∨ siv(C))
12. ¬(srednje velikosti(B) → ¬kvadrat(B))
13. ¬(majhen(C) ∧ velik(D))
14. ¬(bel(B) ∧ ¬kvadrat(A))
15. ¬(trikotnik(A) ∧ ¬trikotnik(A))
16. ¬(¬srednje velikosti(C) ∧ ¬majhen(D))
17. ¬(¬srednje velikosti(B) ↔ petkotnik(A))
18. ¬(¬bel(B) → bel(D))
19. ¬(¬srednje velikosti(B) → ¬kvadrat(C))
20. ¬(velik(A) ∨ siv(D))

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)