I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. bel(B) → ¬kvadrat(C)
2. ¬siv(C) ↔ trikotnik(C)
3. trikotnik(B) ∧ ¬petkotnik(C)
4. ¬majhen(C) → srednje velikosti(D)
5. ¬kvadrat(C) ↔ ¬kvadrat(C)
6. ¬petkotnik(B) ↔ ¬srednje velikosti(D)
7. ¬siv(A) ↔ ¬bel(A)
8. kvadrat(B) ⊻ ¬siv(D)
9. ¬petkotnik(C) ∨ srednje velikosti(D)
10. ¬kvadrat(A) → ¬srednje velikosti(B)
11. ¬(¬petkotnik(B) ∨ ¬siv(A))
12. ¬(majhen(C) → ¬petkotnik(A))
13. ¬(kvadrat(A) ∧ ¬majhen(C))
14. ¬(srednje velikosti(B) ↔ srednje velikosti(A))
15. ¬(¬petkotnik(D) ↔ velik(C))
16. ¬(¬kvadrat(C) ∧ majhen(A))
17. ¬(¬kvadrat(A) ↔ ¬petkotnik(C))
18. ¬(kvadrat(C) → velik(C))
19. ¬(¬srednje velikosti(C) ↔ ¬majhen(C))
20. ¬(srednje velikosti(B) ⊻ ¬velik(C))

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)