I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬srednje velikosti(D) ⊻ ¬petkotnik(A)
2. ¬petkotnik(D) ∧ ¬kvadrat(D)
3. siv(D) ↔ siv(D)
4. ¬kvadrat(C) ⊻ velik(C)
5. ¬kvadrat(B) ⊻ kvadrat(A)
6. petkotnik(C) ⊻ trikotnik(A)
7. kvadrat(A) ∧ siv(A)
8. petkotnik(D) ↔ petkotnik(D)
9. ¬siv(B) → bel(C)
10. ¬siv(D) ∧ velik(A)
11. ¬(majhen(A) ⊻ bel(D))
12. ¬(bel(B) → trikotnik(B))
13. ¬(¬majhen(C) → ¬bel(D))
14. ¬(siv(A) ∧ ¬siv(B))
15. ¬(¬trikotnik(B) → siv(D))
16. ¬(bel(A) ↔ kvadrat(B))
17. ¬(¬majhen(B) ↔ ¬trikotnik(A))
18. ¬(¬trikotnik(A) ⊻ ¬velik(A))
19. ¬(¬majhen(D) → srednje velikosti(B))
20. ¬(majhen(B) → petkotnik(B))

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)