I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. kvadrat(A) ⊻ ¬trikotnik(D)
2. majhen(B) → ¬siv(D)
3. srednje velikosti(B) ∧ ¬siv(A)
4. ¬kvadrat(D) ∧ ¬srednje velikosti(C)
5. velik(D) ⊻ majhen(A)
6. velik(A) ↔ ¬trikotnik(A)
7. ¬bel(A) ∧ ¬kvadrat(D)
8. ¬velik(C) ∧ ¬majhen(D)
9. ¬petkotnik(D) → ¬velik(B)
10. ¬petkotnik(A) ↔ velik(C)
11. ¬(¬srednje velikosti(C) ∨ srednje velikosti(C))
12. ¬(¬majhen(D) → majhen(D))
13. ¬(¬kvadrat(A) ⊻ ¬srednje velikosti(A))
14. ¬(petkotnik(A) ∧ trikotnik(A))
15. ¬(kvadrat(B) ∨ velik(A))
16. ¬(¬bel(C) ⊻ kvadrat(C))
17. ¬(bel(C) ∨ ¬siv(C))
18. ¬(petkotnik(D) ⊻ majhen(C))
19. ¬(petkotnik(A) ⊻ ¬siv(C))
20. ¬(majhen(B) ∨ petkotnik(D))

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)