I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. kvadrat(B) ↔ kvadrat(D)
2. siv(A) → ¬kvadrat(A)
3. siv(B) ⊻ ¬srednje velikosti(B)
4. majhen(C) ∨ siv(C)
5. ¬bel(D) → ¬bel(C)
6. velik(A) ⊻ ¬majhen(C)
7. srednje velikosti(B) → kvadrat(D)
8. velik(A) ∧ ¬majhen(B)
9. ¬srednje velikosti(B) ∨ velik(B)
10. ¬velik(D) ↔ kvadrat(A)
11. ¬(¬srednje velikosti(A) ⊻ ¬siv(C))
12. ¬(bel(D) ∨ ¬majhen(C))
13. ¬(petkotnik(C) → velik(C))
14. ¬(¬srednje velikosti(C) → bel(C))
15. ¬(¬siv(A) ⊻ ¬trikotnik(D))
16. ¬(petkotnik(C) ↔ majhen(D))
17. ¬(¬velik(D) ∧ srednje velikosti(A))
18. ¬(kvadrat(A) ⊻ ¬bel(B))
19. ¬(¬srednje velikosti(A) ∨ trikotnik(A))
20. ¬(velik(C) ∧ ¬velik(B))

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)