I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬bel(B) → velik(B)
2. bel(B) → ¬majhen(C)
3. petkotnik(A) → ¬majhen(D)
4. ¬majhen(D) ∧ velik(D)
5. trikotnik(D) ↔ ¬kvadrat(D)
6. siv(A) ∨ ¬petkotnik(D)
7. ¬bel(A) ∧ trikotnik(A)
8. ¬petkotnik(A) → majhen(B)
9. ¬majhen(B) ∨ ¬kvadrat(D)
10. velik(B) ∧ ¬srednje velikosti(A)
11. ¬(¬kvadrat(D) → ¬trikotnik(C))
12. ¬(¬trikotnik(C) ↔ ¬velik(A))
13. ¬(majhen(B) ∨ ¬petkotnik(B))
14. ¬(bel(B) ⊻ srednje velikosti(D))
15. ¬(petkotnik(C) ⊻ petkotnik(B))
16. ¬(¬majhen(C) ⊻ ¬velik(B))
17. ¬(velik(D) → ¬kvadrat(C))
18. ¬(¬velik(D) ↔ kvadrat(D))
19. ¬(¬bel(A) ∨ bel(B))
20. ¬(kvadrat(D) → ¬majhen(C))

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)