I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. bel(A) ∨ ¬siv(D)
2. ¬srednje velikosti(B) ⊻ ¬srednje velikosti(D)
3. ¬majhen(C) → velik(C)
4. siv(D) ∧ ¬bel(A)
5. petkotnik(A) ∨ siv(A)
6. ¬petkotnik(D) → majhen(B)
7. ¬trikotnik(B) ⊻ bel(D)
8. ¬trikotnik(C) ↔ ¬bel(A)
9. kvadrat(C) ⊻ ¬srednje velikosti(A)
10. trikotnik(D) ⊻ ¬velik(C)
11. ¬(trikotnik(B) → ¬velik(B))
12. ¬(petkotnik(A) ∨ ¬majhen(A))
13. ¬(velik(B) → ¬velik(B))
14. ¬(¬srednje velikosti(B) → siv(B))
15. ¬(¬srednje velikosti(D) ∨ majhen(D))
16. ¬(¬siv(C) → srednje velikosti(C))
17. ¬(¬srednje velikosti(C) ↔ trikotnik(A))
18. ¬(¬kvadrat(C) ∧ trikotnik(C))
19. ¬(¬trikotnik(B) ∨ bel(D))
20. ¬(srednje velikosti(B) ∨ ¬kvadrat(C))

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)