I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬velik(A) ∧ majhen(A)
2. siv(D) ∧ ¬trikotnik(D)
3. ¬majhen(A) ⊻ trikotnik(A)
4. ¬siv(D) ⊻ majhen(B)
5. siv(D) ∧ kvadrat(C)
6. ¬majhen(C) ∧ ¬velik(C)
7. majhen(A) ↔ ¬srednje velikosti(A)
8. ¬siv(B) ∨ trikotnik(D)
9. srednje velikosti(C) ↔ ¬petkotnik(C)
10. ¬trikotnik(D) ↔ srednje velikosti(A)
11. ¬(¬srednje velikosti(C) ∧ ¬trikotnik(D))
12. ¬(¬srednje velikosti(B) → bel(D))
13. ¬(¬siv(D) → siv(A))
14. ¬(kvadrat(D) ∨ ¬velik(C))
15. ¬(¬petkotnik(D) → ¬bel(C))
16. ¬(¬bel(D) → ¬srednje velikosti(A))
17. ¬(majhen(B) ⊻ ¬petkotnik(C))
18. ¬(¬srednje velikosti(B) ∨ ¬velik(B))
19. ¬(¬kvadrat(B) → kvadrat(A))
20. ¬(¬velik(C) ↔ kvadrat(C))

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)