I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬kvadrat(A) ∧ majhen(A)
2. kvadrat(D) ∨ ¬siv(C)
3. trikotnik(D) ∧ siv(D)
4. petkotnik(B) ∨ ¬velik(C)
5. trikotnik(B) → ¬srednje velikosti(A)
6. ¬bel(A) ∨ velik(B)
7. ¬bel(C) → velik(B)
8. ¬trikotnik(C) ∨ velik(C)
9. ¬petkotnik(A) ⊻ ¬kvadrat(C)
10. ¬bel(C) ∧ siv(D)
11. ¬(¬trikotnik(D) ∧ velik(B))
12. ¬(¬petkotnik(C) ⊻ ¬petkotnik(C))
13. ¬(siv(B) ⊻ srednje velikosti(A))
14. ¬(petkotnik(A) ∨ siv(B))
15. ¬(¬petkotnik(B) ↔ ¬srednje velikosti(B))
16. ¬(siv(B) ∧ ¬majhen(D))
17. ¬(velik(C) → ¬kvadrat(D))
18. ¬(bel(D) ∧ ¬trikotnik(D))
19. ¬(¬majhen(A) ↔ kvadrat(B))
20. ¬(¬bel(A) ∧ ¬srednje velikosti(B))

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)