I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬siv(D) ↔ siv(D)
2. velik(C) → majhen(D)
3. petkotnik(C) ∨ majhen(B)
4. ¬velik(B) ∨ trikotnik(B)
5. ¬trikotnik(D) ∨ kvadrat(A)
6. petkotnik(D) ∨ ¬siv(B)
7. trikotnik(D) ⊻ bel(A)
8. ¬srednje velikosti(B) ∨ majhen(B)
9. ¬majhen(A) ∨ ¬srednje velikosti(C)
10. kvadrat(A) ∨ petkotnik(D)
11. ¬(¬srednje velikosti(B) ⊻ ¬siv(A))
12. ¬(¬srednje velikosti(A) ∨ trikotnik(B))
13. ¬(¬trikotnik(A) ∧ ¬petkotnik(B))
14. ¬(¬trikotnik(A) ↔ ¬siv(D))
15. ¬(¬velik(C) ⊻ ¬kvadrat(A))
16. ¬(¬petkotnik(A) → ¬kvadrat(B))
17. ¬(¬siv(A) ↔ trikotnik(C))
18. ¬(¬petkotnik(C) ∧ ¬majhen(C))
19. ¬(siv(D) ↔ ¬srednje velikosti(A))
20. ¬(siv(A) ↔ ¬srednje velikosti(B))

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)