I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. petkotnik(C) → trikotnik(D)
2. ¬srednje velikosti(B) ↔ ¬majhen(A)
3. majhen(C) ⊻ ¬bel(C)
4. ¬kvadrat(A) → majhen(A)
5. velik(D) ∧ ¬kvadrat(A)
6. siv(B) ∨ ¬velik(A)
7. bel(C) ↔ ¬majhen(A)
8. majhen(B) ∨ majhen(D)
9. ¬kvadrat(D) ↔ bel(B)
10. siv(C) → ¬bel(B)
11. ¬(¬velik(A) → ¬petkotnik(A))
12. ¬(¬petkotnik(D) → siv(A))
13. ¬(¬majhen(C) ↔ ¬siv(C))
14. ¬(siv(B) ∧ kvadrat(B))
15. ¬(srednje velikosti(C) → ¬bel(B))
16. ¬(velik(C) ∧ petkotnik(D))
17. ¬(trikotnik(A) ∧ ¬velik(D))
18. ¬(kvadrat(C) → kvadrat(A))
19. ¬(¬srednje velikosti(C) ↔ ¬srednje velikosti(A))
20. ¬(kvadrat(A) ⊻ srednje velikosti(D))

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)