I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. trikotnik(C) ∨ ¬bel(C)
2. ¬velik(D) ∨ kvadrat(A)
3. trikotnik(A) ∨ ¬srednje velikosti(A)
4. ¬majhen(B) → ¬velik(A)
5. trikotnik(D) ∧ bel(B)
6. ¬petkotnik(D) ∨ ¬siv(B)
7. trikotnik(C) ↔ srednje velikosti(A)
8. ¬siv(D) ↔ srednje velikosti(A)
9. siv(C) ∧ ¬trikotnik(D)
10. ¬bel(A) ⊻ srednje velikosti(C)
11. ¬(siv(D) ↔ siv(A))
12. ¬(siv(B) ↔ bel(A))
13. ¬(petkotnik(B) ∧ ¬majhen(B))
14. ¬(¬kvadrat(B) ∧ petkotnik(D))
15. ¬(majhen(B) → ¬petkotnik(B))
16. ¬(majhen(B) ∨ bel(D))
17. ¬(¬kvadrat(B) → ¬bel(A))
18. ¬(¬bel(D) ⊻ ¬srednje velikosti(C))
19. ¬(petkotnik(D) ∧ ¬kvadrat(D))
20. ¬(bel(B) ⊻ petkotnik(C))

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)