I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬kvadrat(D) ⊻ ¬srednje velikosti(A)
2. velik(C) ∧ kvadrat(C)
3. srednje velikosti(A) ∧ trikotnik(D)
4. ¬siv(A) ∧ bel(A)
5. ¬srednje velikosti(B) ↔ trikotnik(C)
6. petkotnik(A) ↔ ¬siv(A)
7. srednje velikosti(B) ↔ kvadrat(B)
8. kvadrat(B) ⊻ trikotnik(D)
9. ¬velik(D) ↔ ¬velik(B)
10. petkotnik(B) ∧ ¬petkotnik(A)
11. ¬(bel(A) ↔ ¬kvadrat(B))
12. ¬(bel(D) → ¬srednje velikosti(C))
13. ¬(¬siv(D) ↔ ¬velik(C))
14. ¬(¬kvadrat(C) → ¬trikotnik(A))
15. ¬(¬bel(C) ⊻ kvadrat(C))
16. ¬(¬petkotnik(C) ∧ kvadrat(A))
17. ¬(¬bel(C) ⊻ ¬srednje velikosti(B))
18. ¬(srednje velikosti(B) ∨ kvadrat(C))
19. ¬(majhen(A) ↔ ¬bel(A))
20. ¬(srednje velikosti(C) → trikotnik(D))

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)