I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬trikotnik(D) ↔ ¬siv(A)
2. bel(D) → ¬kvadrat(D)
3. ¬petkotnik(A) ⊻ ¬srednje velikosti(D)
4. ¬siv(B) ∨ majhen(A)
5. majhen(B) ∨ velik(C)
6. petkotnik(A) ⊻ srednje velikosti(A)
7. ¬kvadrat(A) ∨ petkotnik(C)
8. ¬kvadrat(D) ↔ ¬siv(D)
9. siv(A) → srednje velikosti(B)
10. ¬bel(B) ∨ ¬siv(A)
11. ¬(petkotnik(A) → petkotnik(D))
12. ¬(¬srednje velikosti(D) ∨ bel(B))
13. ¬(¬bel(D) ↔ srednje velikosti(A))
14. ¬(srednje velikosti(B) ↔ ¬kvadrat(C))
15. ¬(¬kvadrat(C) ∧ ¬trikotnik(A))
16. ¬(¬siv(A) ⊻ srednje velikosti(B))
17. ¬(majhen(D) ↔ ¬srednje velikosti(D))
18. ¬(¬majhen(D) → ¬srednje velikosti(A))
19. ¬(trikotnik(A) ↔ petkotnik(C))
20. ¬(¬trikotnik(B) ⊻ ¬srednje velikosti(B))

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)