I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. bel(D) ∨ kvadrat(A)
2. ¬kvadrat(A) ↔ ¬petkotnik(A)
3. ¬majhen(D) ⊻ ¬srednje velikosti(B)
4. ¬trikotnik(B) ↔ kvadrat(B)
5. srednje velikosti(B) ↔ velik(C)
6. ¬majhen(C) ⊻ bel(A)
7. kvadrat(A) ∨ kvadrat(C)
8. bel(D) ⊻ ¬kvadrat(B)
9. ¬bel(C) ⊻ ¬kvadrat(C)
10. ¬majhen(D) → ¬bel(D)
11. ¬(¬majhen(B) → bel(D))
12. ¬(¬majhen(D) ⊻ ¬srednje velikosti(C))
13. ¬(petkotnik(C) ∨ trikotnik(D))
14. ¬(majhen(D) ⊻ siv(A))
15. ¬(bel(D) ↔ ¬velik(A))
16. ¬(¬bel(D) → ¬velik(A))
17. ¬(¬siv(C) ∧ ¬petkotnik(D))
18. ¬(velik(D) ⊻ ¬bel(C))
19. ¬(¬bel(A) ⊻ siv(B))
20. ¬(srednje velikosti(C) ⊻ ¬siv(D))

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)