I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. srednje velikosti(B) ∨ petkotnik(B)
2. ¬majhen(B) ∨ velik(D)
3. trikotnik(A) ⊻ ¬petkotnik(B)
4. ¬trikotnik(D) ⊻ ¬velik(A)
5. ¬petkotnik(A) ↔ ¬majhen(D)
6. ¬majhen(D) ∨ ¬velik(C)
7. petkotnik(D) ∧ ¬petkotnik(C)
8. ¬kvadrat(C) ⊻ ¬petkotnik(C)
9. ¬srednje velikosti(C) ∨ ¬siv(B)
10. ¬petkotnik(B) ∨ bel(D)
11. ¬(kvadrat(B) ↔ kvadrat(D))
12. ¬(¬kvadrat(D) ∨ ¬kvadrat(B))
13. ¬(srednje velikosti(D) ⊻ srednje velikosti(D))
14. ¬(siv(B) ∨ ¬bel(B))
15. ¬(bel(C) → ¬srednje velikosti(B))
16. ¬(kvadrat(C) → kvadrat(C))
17. ¬(trikotnik(D) ⊻ siv(B))
18. ¬(srednje velikosti(B) ∨ ¬srednje velikosti(B))
19. ¬(petkotnik(A) ↔ ¬srednje velikosti(B))
20. ¬(petkotnik(B) ∨ srednje velikosti(C))

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)