I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. trikotnik(D) ↔ ¬kvadrat(C)
2. trikotnik(B) → bel(D)
3. ¬bel(A) ∨ ¬petkotnik(C)
4. srednje velikosti(C) ∧ ¬velik(D)
5. srednje velikosti(A) ⊻ petkotnik(C)
6. majhen(C) ↔ ¬velik(D)
7. ¬trikotnik(D) ⊻ ¬majhen(D)
8. trikotnik(D) ∧ ¬kvadrat(A)
9. velik(D) ↔ ¬majhen(C)
10. ¬bel(A) ∨ majhen(D)
11. ¬(trikotnik(C) ⊻ majhen(D))
12. ¬(velik(B) ∧ ¬bel(B))
13. ¬(¬siv(D) ∨ ¬majhen(C))
14. ¬(¬majhen(C) ∨ ¬bel(D))
15. ¬(velik(B) ↔ petkotnik(A))
16. ¬(¬majhen(D) ⊻ ¬velik(C))
17. ¬(¬kvadrat(A) ∧ ¬petkotnik(D))
18. ¬(siv(B) ∧ trikotnik(C))
19. ¬(kvadrat(C) ⊻ siv(C))
20. ¬(petkotnik(D) ∨ ¬siv(B))

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)