I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬kvadrat(B) ∧ ¬srednje velikosti(C)
2. petkotnik(C) ∧ velik(D)
3. ¬trikotnik(C) → ¬bel(C)
4. srednje velikosti(A) ↔ ¬velik(C)
5. ¬majhen(C) ⊻ siv(D)
6. srednje velikosti(A) ↔ ¬kvadrat(A)
7. ¬kvadrat(B) ∧ srednje velikosti(C)
8. ¬petkotnik(A) ⊻ velik(D)
9. trikotnik(D) ∨ petkotnik(D)
10. ¬kvadrat(D) → ¬bel(B)
11. ¬(¬majhen(A) ∨ ¬trikotnik(D))
12. ¬(siv(D) ⊻ velik(B))
13. ¬(¬velik(A) ∧ trikotnik(D))
14. ¬(petkotnik(A) → ¬srednje velikosti(B))
15. ¬(¬bel(A) ↔ trikotnik(C))
16. ¬(¬petkotnik(A) ∧ siv(A))
17. ¬(¬srednje velikosti(A) ⊻ ¬trikotnik(B))
18. ¬(kvadrat(D) ↔ srednje velikosti(B))
19. ¬(bel(C) ↔ ¬petkotnik(A))
20. ¬(¬kvadrat(B) ∧ ¬kvadrat(D))

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)