I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. ¬siv(B) ∨ ¬srednje velikosti(B)
2. ¬siv(A) → siv(B)
3. ¬bel(B) ↔ kvadrat(A)
4. ¬siv(B) → srednje velikosti(B)
5. petkotnik(C) ∨ ¬bel(A)
6. ¬srednje velikosti(D) ∨ srednje velikosti(B)
7. trikotnik(B) ∧ majhen(A)
8. srednje velikosti(A) ↔ ¬velik(A)
9. velik(A) ⊻ ¬velik(D)
10. ¬majhen(A) → bel(B)
11. ¬(¬trikotnik(A) ↔ trikotnik(C))
12. ¬(¬petkotnik(B) → ¬bel(D))
13. ¬(velik(D) ⊻ ¬bel(C))
14. ¬(trikotnik(B) ⊻ srednje velikosti(D))
15. ¬(¬siv(D) ⊻ ¬majhen(D))
16. ¬(srednje velikosti(B) ∧ ¬siv(D))
17. ¬(petkotnik(C) ∨ ¬majhen(C))
18. ¬(bel(C) ⊻ ¬velik(B))
19. ¬(¬petkotnik(C) ↔ velik(C))
20. ¬(kvadrat(B) ∨ ¬petkotnik(A))

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)