I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. majhen(D) ⊻ petkotnik(C)
2. ¬petkotnik(C) → ¬kvadrat(A)
3. ¬velik(B) ↔ trikotnik(D)
4. kvadrat(B) → ¬bel(D)
5. ¬siv(A) ∧ majhen(C)
6. bel(B) → siv(B)
7. majhen(A) ↔ trikotnik(B)
8. velik(D) → ¬bel(A)
9. trikotnik(C) ∧ siv(D)
10. ¬bel(C) ↔ ¬bel(D)
11. ¬(¬srednje velikosti(D) ⊻ ¬petkotnik(B))
12. ¬(¬siv(C) ∨ ¬trikotnik(A))
13. ¬(¬srednje velikosti(A) ∨ ¬bel(A))
14. ¬(bel(B) ∨ siv(A))
15. ¬(¬petkotnik(C) ∨ siv(D))
16. ¬(¬velik(D) ↔ ¬srednje velikosti(C))
17. ¬(srednje velikosti(C) ⊻ siv(D))
18. ¬(majhen(D) ↔ ¬srednje velikosti(D))
19. ¬(¬petkotnik(A) ∨ ¬bel(D))
20. ¬(¬srednje velikosti(A) ∧ ¬srednje velikosti(A))

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)