I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Šumi vendar ne  diši.
2. Ne šumi in ne diši.
3. Šumi, če diši.
4. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
5. Ne šumi vendar pa  diši.
6. Ne šumi ali ne diši.
7. Šumi ali diši.
8. Če šumi, potem diši.
9. Ali šumi ali diši.
10. Šumi in diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)