I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Ne šumi vendar pa  diši.
2. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
3. Če šumi, potem diši.
4. Šumi vendar ne  diši.
5. Ne šumi ali ne diši.
6. Ali šumi ali diši.
7. Šumi in diši.
8. Šumi ali diši.
9. Šumi, če diši.
10. Ne šumi in ne diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)